Protokol

I.    Preambule

     Yamaha Star Czech Republic je klub majitelů motocyklů YAMAHA STAR.


     Nejdeme cestou MC klubů, tyto MC kluby respektujeme.
 

     Oficiálně jsme vznikli 12. prosince 2010. Zrodu Yamaha Star Czech Republic předcházelo několikaleté soužití s bratrským seskupením Star-Riders Slovakia, jehož někteří naši členové byli jedněmi ze zakládajících pilířů.

 

     Dne 18. ledna 2014 schválila česká MC scéna nošení našeho zádového znaku.

 

II.    Členství

 1. Členem se může stát jen majitel motocyklu Yamaha Star.
 2. Zájemce se bude účastnit klubové činnosti nejméně po dobu jednoho roku.
 3. O přijetí člena rozhodují členové klubu.
 4. Členství může být ukončeno na vlastní žádost člena nebo vyloučením člena. O vyloučení člena rozhodují členové klubu.

III.     Orgány klubu

 1. Klub vede prezident, viceprezident a sekretář.
 2. Členové klubu volí prezidenta, viceprezidenta a sekretáře. Členové klubu tyto i odvolávají. Volba i odvolání mohou probíhat jednotlivě pro každou funkci zvlášť. Funkční období není stanoveno, kdokoliv může být kdykoliv odvolán nebo zvolen.
 3. O klubových záležitostech rozhodují členové klubu. Kdokoliv z členů může přednést jakýkoliv návrh týkající se klubu a členové po diskusi budou o návrhu hlasovat.

IV.    Klubové označení

 1. Každý člen obdrží malý a velký znak - nášivku, kterou dávají vizuálně najevo svoji příslušnost ke klubu nošením znaku na vestě. Nášivky jsou majetkem klubu.
 2. Umístění malého znaku je na levé straně hrudi, velkého znaku YSCZ je na zádech. V případě ukončení členství je bývalý člen povinen nášivky odevzdat zpět klubu.
 3. Pro přátele a příznivce klubu je určena supportní nášivka. O jejím poskytnutí rozhodují členové klubu.

V.    Ostatní

 1. Tento Protokol je závazný pro všechny členy.


V Ostravě dne 19. ledna 2014